YÖNETMELİKLER

Asgari Ücret
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği için Gerekli Maddeler
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Basınçlı Ekipmanlar
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Elle Taşıma İşleri
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartları
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmaları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri
İşyerlerinde Acil Durumlar
İşyerlerinde İşin Durdurulması
Konut Kapıcıları
Makina Emniyeti
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
İş yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Kişisel Koruyucu Donanım
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmaları
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimleri
Tozla Mücadele
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezaları
Sosyal Sigorta İşlemleri
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar
Yıllık Ücretli İzin
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Alt İşverenlik
Binaların Yangından Korunması
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit
Elektrik İç Tesisleri
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler
Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki , Görev ve Sorumlulukları
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar
Elektronik Tebligat
Hijyen Eğitimi
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması

© 2017 KURAL OSGB - Tüm hakları saklıdır.

Web Tasarım Bosphorus Media

Kural Sağlık Süre Hesaplama Kural Sağlık Teklif Al Kural Sağlık Süre Hesaplama Kural Sağlık Teklif Al