İş Yeri Hekimi

“İşyeri Hekimi” İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve İş yeri Hekimliği Belgesine sahip hekimi ifade eder.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla, meydana gelebilecek meslek hastalıklarına bağlı rahatsızlıkların, vücudun işlevsel kayıplarına neden olacak hatta ölümle sonuçlanacak ölümlü kazaların önlenmesi için işyerlerinde işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. İşverenin işyeri hekimiyle arasındaki mesleki farklılıklardan dolayı, iş yeri ortamında işyeri hekimi gibi öngöremediği risklerin ve alınmayan önlemlerin neticesinde oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarına, ödenmesi zorunlu sağlık giderleri ve tazminatlara bağlı zararlar ile karşı karşıya kalması kaçınılmazdır. Bu sebeplerden dolayı işyeri hekimi, çalışan sağlığının korunması ve işyerlerinin karşı karşıya kalacağı her türlü risk ve maddi zararın önüne geçilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

İş yeri hekimi olabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitimini tamamlamış, Bakanlığın düzenlemiş olduğu sınavlardan başarılı bir şekilde geçmiş ve “İş Yeri Hekimliği Belgesi” almaya hak kazanmış olmak gerekmektedir.

İş Yeri Hekiminin Başlıca Görevleri:

- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik hizmeti sunar.

- İş yeri hekimi sağlık gözetimi kapsamında iş yerlerindeki çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapar ve iş yerine poliklinik hizmetini sağlar.

- İlgili mevzuat gereği iş yerinde ilk yardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve çalışan personelin bu konulardaki eğitiminin sağlanması çalışmalarını yürütür.

- Meydana gelmiş veya gelebilecek meslek hastalıklarına karşı önlem alınması, meslek hastalıklarına ilişkin kayıtların tutulması, iş yeri içerisinde iş kazalarına sebebiyet verebilecek riskleri tespit ederek işverenin bilgilendirilmesini sağlar.

- İş yeri ergonomisi, kişisel koruyucu donanımlar, hijyen ve iş sağlığı konularında işverene rehberlik etmek ve gerekli denetimleri yapmak.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamındaki bütün sorumluluklar Kural OSGB ekibindeki deneyimli İşyeri Hekimlerimiz tarafından yerine getirilmektedir.

Kural OSGB kadrosundaki tüm İşyeri Hekimlerinin işyerlerine görevlendirilmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı (isgkatip.csgb.gov.tr) üzerinden resmi olarak yapılmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlemiş olduğu iş yeri tehlike sınıflarına göre iş yeri hekiminin çalışan personele yapması gereken periyodik muayene aralığı; az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 5 yılda bir, tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 3 yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde yılda bir kez olmak kaydıyla mutlaka yapılmalıdır.

 

MEVZUATLAR

© 2017 KURAL OSGB - Tüm hakları saklıdır.

Web Tasarım Bosphorus Media

Kural Sağlık Süre Hesaplama Kural Sağlık Teklif Al Kural Sağlık Süre Hesaplama Kural Sağlık Teklif Al