İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı; Kamu ve özel sektörü kapsayan her türlü iş yerinde, İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkili kılınmış ve uzmanlık belgesine sahip, yüksekokul mezunu mühendis, mimar veya teknik elemanı ifade eder.

İş Güvenliği Uzmanı; çalışan personelin iş yeri içerisindeki işyeri sağlığı ve güvenliği ölçütlerinin en üst seviyeye ulaştırılması için yasal mevzuatın belirlediği ölçüde çeşitli çalışmalar yapar. Yasalar karşısında, iş yerlerinde çalışanların sağlığını etkileyebilecek risklerden ve başlarına gelebilecek her türlü kazadan işverenler sorumludur. İşverenler her zaman bunları görebilecek, sezebilecek bilgi ve yetiye sahip olamayabilirler. Yaşanabilecek olası iş kazaları büyüklüğüne bakılmaksızın, çalışanın ve işverenin ödeyeceği ağır bedellere neden olabilir. Bu risk ve tehlikeler çalışan için kronik meslek hastalıklarına, büyük, küçük bedensel kayıplara, hatta ölümlü iş kazalarına yol açabilir. İşveren ise tazminat, üretim ve hizmetin aksaması veya durması, itibar kaybı gibi ağır durumlarla karşı karşıya bırakabilir.

İş Güvenliği Uzmanları yasal mevzuatlar çerçevesinde; işveren ve çalışan personele bulundukları ortamın sağlık ve iş güvenliği açısından en elverişli şekilde olması için gerekli teknik çözüm ve önerileri sunar. Yasal mevzuatlar çerçevesinde işverene danışmanlık yapar. Çalışma ortamı gözetimi, risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, acil durum eylem planları gibi mevzuatın gerektirdiği zorunlulukları, belirli plan ve uygulamalar dahilinde o işyerinde gerçekleştirir.

 

İş Güvenliği Uzmanının Başlıca Görevleri:

-İşverenlere iş sağlığı ve güvenliği konuları ve bu konularla ilgili işverenin yerine getirmesi gereken yükümlülükler hakkında rehberlik hizmeti vermektir. Rehberlik hizmeti; iş yerinin fiziksel durumu ve içerisinde bulunan her türlü donanım, bunların seçimi ile kişisel koruyucu donanımların seçimi, korunması, test edilmesi, kullanımı gibi konuların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve belirlenmiş kurallara uygun bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve işverene önerilerde bulunmayı kapsamaktadır.
-İş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından risk değerlendirilmelerini yapmak, işvereni aksaklıklar ve alınması gereken tedbirler ile ilgili bilgilendirerek önerilerde bulunmak ve gerekli uygulamaların takibini gerçekleştirmek.
-İş yerlerinde çalışanların ilgili mevzuata göre iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin planlanması, işverenin onayına sunulması ve çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi.
-İş yerlerinin gerekli yerlerinde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatlarıyla çalışma izin prosedürlerinin hazırlanması, işverenin onayına sunulması ve uygulamasının kontrol edilmesi.
-İş yerlerinde meydana gelen her türlü iş kazası ve meslek hastalıklarının sebeplerinin araştırılması, tespit edilmesi ve yeniden tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene öneride bulunmak.
-İş yerinde olası doğal afet, kaza, yangın, veya patlama gibi durumlar karşı acil durum palanlarının hazırlanması, buna bağlı olarak çalışanlar içerisinden acil durum ekiplerinin oluşturulması ve periyodik olarak bu eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek.

"6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamındaki bütün sorumluluklar Kural OSGB ekibindeki deneyimli İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından yerine getirilmektedir.

Kural OSGB kadrosundaki tüm İş Güvenliği Uzmanlarının işyerlerine görevlendirilmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı (isgkatip.csgb.gov.tr) üzerinden resmi olarak yapılmaktadır.

 

MEVZUATLAR

© 2017 KURAL OSGB - Tüm hakları saklıdır.

Web Tasarım Bosphorus Media

Kural Sağlık Süre Hesaplama Kural Sağlık Teklif Al Kural Sağlık Süre Hesaplama Kural Sağlık Teklif Al