Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen "Diğer Sağlık Personeli" belgesine sahip kişileri ifade eder.

Tam zamanlı İş Yeri Hekiminin görevlendirildiği iş yerlerinde Diğer Sağlık Personeli görevlendirme şartı Bakanlık tarafından mecbur kılınmamıştır. Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi amacıyla iş yeri hekimlerinin talebi doğrultusunda ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

 

Diğer Sağlık Personelinin Başlıca Görevleri

-İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışarak, alınan verileri toplar ve gerekli kayıtları tutar.
-Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazarak kayıt altında tutar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayeneler sırasında işyeri hekimine yardımcı olur.
-İşyerlerinde özel politika gerektiren çalışan gruplarının takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.
-İşyerlerindeki ilk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
-İşyeri hekimi tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görevleri yürütür ve takibini sağlar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamındaki bütün sorumluluklar Kural OSGB ekibindeki deneyimli Sağlık Personelleri tarafından yerine getirilmektedir.

Kural OSGB kadrosundaki tüm Diğer Sağlık Personellerini işyerlerine görevlendirilmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı (isgkatip.csgb.gov.tr) üzerinden resmi olarak yapılmaktadır.

 

MEVZUATLAR

© 2017 KURAL OSGB - Tüm hakları saklıdır.

Web Tasarım Bosphorus Media

Kural Sağlık Süre Hesaplama Kural Sağlık Teklif Al Kural Sağlık Süre Hesaplama Kural Sağlık Teklif Al