Acil Durum Planı

İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılması gereken iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı ifade eder.

 

İşveren iş yerinin sahip olduğu fiziksel ortamı, kullanılan maddeler ve iş ekipmanları ile çevre şartlarını gözeterek, çalışanları ve çalışma çevresini etkileyecek, olması muhtemel acil durumları belirlemek yükümlülüğündedir. Ayrıca bu acil durumların olmasını engelleyici ve olduğu taktirde bu durumların olumsuz etkilerini minimuma indirecek tedbirlerin alınmasını da sağlamalıdır. Sel, su baskını, deprem, yangın, patlama ve tehlikeli madde olayları gibi olaylar acil durum planlarının uygulanması gereken başlıca olaylar arasında yer almaktadırlar.

 

 

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

 

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde işyerlerinin özel durumları göz önünde bulundurularak yapılması gereken Acil Durum Planları Kural OSGB ekibindeki deneyimli İş Güvenliği Uzmanları öncülüğünde ekip çalışması ile hazırlanır.

 

 

Acil durum eylem planı; herhangi bir acil durumla karşı karşıya kalındığında herkesin tereddüt etmeden ve organize bir şekilde hareket ettiği ve gelebilecek her türlü zararın minimuma inmesini sağlayan bir faaliyet planıdır.

 

 

İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir.

 

 

-Risk değerlendirmesi sonuçları

 

-Yangın ve patlama ihtimali

-İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar

-Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali

-Sabotaj ihtimali

 

Acil durum eylem planının belirli bir geçerlilik süresi vardır. Az tehlikeli sınıftaki işyerleri için 6 yılda bir, tehlikeli sınıftaki işyerleri için 4 yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işyerleri içinse 2 yılda bir olmak kaydıyla acil durum eylem planı değiştirilmelidir. İşyeri içindeki ve çevresindeki fiziksel değişiklikler değiştiği taktirde yasal süreyi beklemeksizin acil durum planları değiştirilmelidir.

 

 

Acil durum eylem planında; belli bir organizasyon çerçevesinde çalışanların tahliyesinin nasıl yapılması gerektiği, acil tıbbi müdahale ekiplerinin belirlenmesi, planlama içerisinde görev yapacak kişilerin belirlenmesi, acil durumda aranıp ulaşılacak numaralar belirlenmelidir. Acil durum planlarının herhangi bir tehlike karşısında sorunsuz uygulanması açısından tüm personelin katılımıyla gerçekleşecek tatbikatların belirli aralıklar yapılması oldukça faydalı olacaktır.

 

MEVZUATLAR

© 2017 KURAL OSGB - Tüm hakları saklıdır.

Web Tasarım Bosphorus Media

Kural Sağlık Süre Hesaplama Kural Sağlık Teklif Al Kural Sağlık Süre Hesaplama Kural Sağlık Teklif Al